Hiển thị 1–16 của 22 kết quả

Giảm giá!

Máy In Sơ Đồ ( MODEL : B185-2 -HP45 )

Giá gốc là: 40,000,000 VND.Giá hiện tại là: 35,000,000 VND.
 • – MODEL : B185-2
 • Giá bán có bảo hành 12 tháng = 43.000.000
 • Giá bán không bảo hành = 35.000.000
 • Giá bán áp dụng tại TP HCM và Bình Dương.
 • Các tỉnh khác sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển và bảo hành.
 • Quý khách có thể ký gói hợp đồng bảo hành bảo dưỡng theo năm.
 • Giá gói bảo hành 12.000.000/ 12 tháng, gói này được bảo hành tất cả phần cứng và phần mềm theo máy. Trừ thiên tai, lũ lụt.
 • Phí bảo hành sẽ được thu theo tháng, mỗi tháng sẽ thu 1.200.000 . Và được thu trong vòng 10 tháng.

–  TẶNG KÈM 2 HỘP MỰC HP45 VÀ 1 CÂY GIẤY 30KG.

Giảm giá!

Máy In Sơ Đồ ( MODEL : JD-QQ2-185-HP45 )

Giá gốc là: 45,000,000 VND.Giá hiện tại là: 37,000,000 VND.
 • – MODEL : JD-QQ2-185
 • Giá bán có bảo hành 12 tháng = 47.000.000
 • Giá bán không bảo hành = 37.000.000
 • Giá bán áp dụng tại TP HCM và Bình Dương.
 • Các tỉnh khác sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển và bảo hành.
 • Quý khách có thể ký gói hợp đồng bảo hành bảo dưỡng theo năm.
 • Giá gói bảo hành 12.000.000/ 12 tháng, gói này được bảo hành tất cả phần cứng và phần mềm theo máy. Trừ thiên tai, lũ lụt.
 • Phí bảo hành sẽ được thu theo tháng, mỗi tháng sẽ thu 1.200.000 . Và được thu trong vòng 10 tháng.

 

–  TẶNG KÈM 2 HỘP MỰC HP45 VÀ 1 CÂY GIẤY 30KG.

Giảm giá!

Máy in sơ đồ ( MODEL : TW19S)

Giá gốc là: 45,000,000 VND.Giá hiện tại là: 37,000,000 VND.
 • – MODEL : TW19S
 • Giá bán có bảo hành 12 tháng = 45.000.000
 • Giá bán không bảo hành = 37.000.000
 • Giá bán áp dụng tại TP HCM và Bình Dương.
 • Các tỉnh khác sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển và bảo hành.
 • Quý khách có thể ký gói hợp đồng bảo hành bảo dưỡng theo năm.
 • Giá gói bảo hành 10.000.000/ 12 tháng, gói này được bảo hành tất cả phần cứng và phần mềm theo máy. Trừ thiên tai, lũ lụt.
 • Phí bảo hành sẽ được thu theo tháng, mỗi tháng sẽ thu 1.000.000 . Và được thu trong vòng 10 tháng.

–  TẶNG KÈM 2 HỘP MỰC HP45 VÀ 1 CÂY GIẤY 30KG.

        ♣  MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO 1 KHÓA GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH.

Giảm giá!

Máy In Sơ Đồ ( model: TR-19S )

Giá gốc là: 40,000,000 VND.Giá hiện tại là: 35,000,000 VND.
 • – MODEL :  TR19S
 • Giá bán có bảo hành 12 tháng = 43.000.000
 • Giá bán không bảo hành = 35.000.000
 • Giá bán áp dụng tại TP HCM và Bình Dương.
 • Các tỉnh khác sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển và bảo hành.
 • Quý khách có thể ký gói hợp đồng bảo hành bảo dưỡng theo năm.
 • Giá gói bảo hành 10.000.000/ 12 tháng, gói này được bảo hành tất cả phần cứng và phần mềm theo máy. Trừ thiên tai, lũ lụt.
 • Phí bảo hành sẽ được thu theo tháng, mỗi tháng sẽ thu 1.000.000 . Và được thu trong vòng 10 tháng.

–  TẶNG KÈM 2 HỘP MỰC HP45 VÀ 1 CÂY GIẤY 30KG.

Giảm giá!

MÁY IN SƠN ĐỒ ( MODEL : TF-19S )

Giá gốc là: 40,000,000 VND.Giá hiện tại là: 35,000,000 VND.
 • – MẪU : TF19S 
 • Giá bán có bảo hành 12 tháng = 42.000.000
 • Giá bán không bảo hành = 35.000.000
 • Giá bán áp dụng tại TP HCM và Bình Dương.
 • Các tỉnh khác sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển và bảo hành.
 • Quý khách có thể ký gói hợp đồng bảo hành bảo dưỡng theo năm.
 • Giá gói bảo hành 10.000.000/ 12 tháng, gói này được bảo hành tất cả phần cứng và phần mềm theo máy. Trừ thiên tai, lũ lụt.
 • Phí bảo hành sẽ được thu theo tháng, mỗi tháng sẽ thu 1.000.000 . Và được thu trong vòng 10 tháng.

–  TẶNG KÈM 2 HỘP MỰC HP45 VÀ 1 CÂY GIẤY 30KG.